A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Transporttjenester for funksjonshemmede

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelingen er ment å være et kontanttilskudd for transportkostnader til fritidsreiser og ikke for bruk på reiser til lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.

Målgruppe

Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler.

Kriterier/vilkår

Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som bruker av transporttjenesten. Kommunene godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier.

Kriteriene kan lan lastes ned fra Troms fylkeskommune sin nettside ved å klikke på denne linken.

aaa

Lover og retningslinjer

___

Skjema

Det brukes et eget skjema som kan lastes ned fra Troms fylkeskommunes nettside. Bruk linken nedenfor.

Transporttjenester for funksjonshemmede

Søknadsfrist

Søknaden for nye brukere/ny brukergodkjenning, må være sendt kommunen to måned før tildeling av  kort. Søknadsfristen for innsending til kommunen er 01. mai og 01. oktober hvert år.

Søknaden sendes til

Gratangen kommune
Hjemmetjenesten

9470 Gratangen

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Inntaksteam PO
Postadresse:Årstein 9470 Gratangen
Besøksadresse:Gratangsheimen 9470 Gratangen

Kontaktpersoner

Navn:Heidi Olsen
Tittel:Enhetsleder
Telefon:77021841
Epost:Heidi.Olsen@gratangen.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig fra2011-02-08
Gyldig til2018-01-15